ຜົນງານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ ສອຕລ ຊຸດທີ V (2009-2012)
THE ACTIVITIES OF THE FIFTH ALGI BOARD MEMBERS (2009-2012)

   ໃນລະຫວ່າງ ປີ 2009-2011 , ສະພາບຕະຫຼາດໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກມີການຜັນແປໄປຢ່າງສັບສົນ, ມີທັງໂອກາດ, ເງື່ອນໄຂອຳນວຍ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍປະການ, ຄ່າແຮງງານຢູ່ ສປປ ຈີນ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ ໄດ້ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນຈຳນວນໜື່ງຖອນຕົວການເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ສ່ວນອີກຈຳນວນໜື່ງກໍ່ໄປລົງທຶນທີ່ມຽນມາ ແລະ ກຳປູເຈຍ. ຜູ້ທີ່ຖອນຕົວຈາກ ສປ ຈີນ ມາລົງທຶນທີ່ ສປປ ລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ປະເທດໄທ ແລະ ເອີຣົບ. ການສົ່ງເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມເຂົ້າສະຫະພາບເອີຣົບ ຍັງເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການສົ່ງເຂົ້າຕະຫຼາດອາເມຣິກາກໍ່ເພີ່ມຂື້ນເຊັ່ນດຽວກັນ.
    ມາຮອດຕົ້ນປີ 2012 ການສົ່ງເຄື່ອງຕັດຫຍິບໄປຍັງຕະຫຼາດອາເມຣິກາ ມີບັນຫາຍ້ອນສະພາບການເງິນ ແລະ ໜີ້ສິນຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ. ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນຢູ່ສະຫະພາບເອີຣົບກໍ່ມີໜີ້ສິນສູງຂື້ນ, ຄ່າສະກຸນເງິນເອີໂຣໄດ້ຕົກຕ່ຳລົງ ເຮັດໃຫ້ການຊື້ຂາຍມີກຳໄລໜ້ອຍລົງ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຜະລິດຫຼາຍຂື້ນ. ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ລະຫວ່າງປີ 2009-2011, ສປປ ລາວ ມີຕະຫຼາດສົ່ງອອກວ້າງຂວາງ ແຕ່ກຳລັງການຜະລິດຍັງມີຈຳນວນຈຳກັດ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຮງງານຕັດຫຍິບຊັກຊ້າ ແລະ ການລົງທຶນໃນຂະແໜງນີ້ມີໜ້ອຍ. ແຕ່ດ້ວຍຄວາມມານະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຈື່ງສາມາດນຳພາສະມາຊິກຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍູ້ງຍາກດັ່ງກ່າວໄດ້.
   ໃນທ້າຍ ປີ 2011 ມີໂຮງງານທັງໝົດ 110 ແຫ່ງ ໃນນີ້ມີໂຮງງານທີ່ຄົນລາວລົງທຶນ 100% 10 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ 14 ແຫ່ງ, ໂຮງງານທີ່ຕ່າງປະເທດລົງທຶນໂດຍກົງມີ 32 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີ 2008 ເພີ່ມຂື້ນ 10%, ມີໂຮງງານປັກແສ່ວ 15 ແຫ່ງ(ທໍ່ເກົ່າ), ໂຮງງານພິມຜ້າ 16 ແຫ່ງ( ເພີ່ມຂື້ນ 2 ແຫ່ງ), ໂຮງງານຊັກຟອກ 6 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຜະລິດຖົງຢາງຫຸ້ມຫໍ່ 3 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຜະລິດຫີບເຈ້ຍ 6 ແຫ່ງ(ເທົ່າເດີມ), ມີກຳມະກອນທັງໝົດປະມານ 30.000 ຄົນ, ທຽບໃສ່ປີ 2008 ແລ້ວເພີ່ມຂື້ນ 28%.
ສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວໃນດ້ານອື່ນໆນັ້ນ, ສອຕລ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການວາງສະແດງສິນຄ້າ, ເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການສົ່ງອອກ, ສົມທົບກັບກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທະນາຄານໂລກກ່ຽວກັບການສ້າງສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຕັດຫຍິບ, ສາມາດສ້າງຫົວໜ້າແຖວ ແລະ ຜູ້ຄຸມງານໄດ້ກວ່າ 300 ຄົນ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ AFTEX ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບສີມືແຮງງານ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.