ຜົນງານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ ສອຕລ ຊຸດທີ IV (2005-2009)
THE ACTIVITIES OF THE FORTH ALGI BOARD MEMBERS (2005-2009)

ນັບແຕ່ ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2005 ເປັນຕົ້ນມາ, ລະບົບຈຳກັດໂຄຕ້າການສົ່ງອອກເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ຖືກລົບລ້າງຢ່າງສິ້ນເຊິງ. ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອົງການຄ້າໂລກ (WTO) ນ້ອຍ ຫຼື ໃຫຍ່ ມີສິດສົ່ງອອກໂດຍບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນຕໍ່ໄປອີກ. ສະພາບການດັ່ງກ່າວມີຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການຄ້າເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຂອງໂລກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການແຂ່ງຂັນດ້ານລາຄາ, ດ້ານຄຸນນະພາບ, ດ້ານການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ ທີ່ມີເວລາສັ້ນເຂົ້າ ສຳລັບການໃຫ້ສິນເຊື່ອແກ່ລູກຄ້າຜູ້ຊື້ຂາຍຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍ່ອຍ.
ຄຽງຂ້າງກັບຕະຫຼາດສົ່ງອອກອັນມະຫາສານນັ້ນ ກຳລັງການຜະລິດຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງມີຈຳນວນຈຳກັດ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຮງງານຕັດຫຍິບຍັງຊ້າ, ລະຫວ່າງປີ 2005-2008 ມີການລົງທຶນໃໝ່ພຽງ 3 ໂຮງງານ. ສະຫຼຸບແລ້ວມາເຖິງທ້າຍປີ 2008 ມີໂຮງງານຕັດຫຍິບທັງໝົດ 100 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນໂຮງງານຕັດຫຍິບເພື່ອສົ່ງອອກ 54 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຜະລິດໃນລະບົບເຊັນສັນຍາຕໍ່ຊວງ 46 ແຫ່ງ; ໂຮງງານປັກແສ່ວມີທັງໝົດ 15 ແຫ່ງ, ມີຫົວປັກແສ່ວ 1326 ຫົວ, ໂຮງງານພິມຜ້າມີ 9 ແຫ່ງ ໂຮງງານຜະລິດຫີບເຈ້ຍມີ 6 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຟອກ ມີ 6 ແຫ່ງ, ຈຳນວນກຳມະກອນທັັງໝົດ 24. 094 ຄົນ, ທຽບໃສ່ ປີ 2007 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 6,87% ການຜະລິດສົ່ງອອກເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມທີ່ມີຈຳນວນທັງໝົດ 61,080,000 ຜືນ, ທຽບໃສ່ປີ 2007 ເພີ່ມຂື້ນ 45%, ມູນຄ່າສົ່ງອອກເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມມີ 189,695,000 ໂດລາສະຫະລັດ. ທຽບໃສ່ ປີ 2007 ເພີ່ມຂື້ນ 24% ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດໃນການສົ່ງອອກ ສະຫະພາບເອີຣົບ ຫຼຸດລົງ 8,3% ແຕ່ມູນຄ່າສົ່ງອອກເພີ່ມຂື້ນ 11% ທຽບໃສ່ປີ 2007 . ການສົ່ງອອກໄປຕະຫຼາດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເພື່ມຂື້ນ 4,2 ເທົ່າ, ການສົ່ງອອກໃນຕະຫຼາດອື່ນໆ ເພື່ມຂື້ນ 62% ໂດຍທຽບໃສ່ປີ 2007.

ສຳລັບວຽກງານການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສອຕລ ໄດ້ພົວພັນກັບກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະຖານທູດລາວ ປະຈຳສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ເພື່ອສັນຫາ ແລະ ຈ້າງທະນາຄວາມເພື່ອດຳເນີນການຂໍສິດທິພິເສດ ຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ, ໄດ້ສົມທົບກັບກົມນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ເພື່ອຂໍດັດແປງກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າສະບັບໃໝ່ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ຂໍຕໍ່ສິດທິພິເສດທີ່ໝົດອາຍຸແລ້ວນັ້ນ ຊື່ງໄດ້ຮັບການຕົກລົງອະນຸມັດໃຫ້ນຳໃຊ້ ຈົນຮອດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2010. ນອກນັ້ນ, ຄະນະບໍລິຫານງານ ສອຕລ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແຕ່ລະໄລຍະ ຊື່ງປະເທດສະມາຊິກອົງການ AFTEX (ASEAN FEDERATION OF TEXTILE INDUSTRY) ໄດ້ຈັດຂື້ນ.