ຜົນງານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ ສອຕລ ຊຸດທີ II (1998-2001)
THE ACTIVITIES OF THE SECOND ALGI BOARD MEMBERS (1998-2001)

1 ສະພາບການໃນຕະຫຼາດສາກົນ
ນັບແຕ່ປີ1998 ເປັນຕົ້ນມາ, ບັນດາສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ ໄດ້ປະຕິບັດການຍົກເລິກໂຄຕາເປັນຄັ້ງທີ III ແລ້ວ. ການຍົກເລິກໂຄຕາດັ່ງກ່າວ ເຮັດປະເທດຕ່າງໆສົ່ງສິນຄ້າເຂົ້າຕະຫຼາດໂລກຫຼາຍຂື້ນ ການແຂ່ງຂັນລາຄາໃນຕະຫຼາດແມ່ນຂ້ຽວຂາດກວ່າເກົ່າເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າຕົກຕ່ຳລົງປະມານ 25% ໃນປີ 2000 (ທຽບໃສ່ປີ 1995) ໃນນີ້ລາຄາເຄື່ອງນຸ່ງຫົມຕົກຕ່ຳທີ່ສຸດ.

II ສະພາບການລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ
ເຖິງແມ່ນ ສປປ ລາວ ຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ, ປະເທດນໍເວ ແລະ ປະເທດອື່ນໆຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແຕ່ການລົງທຶນພາຍໃນກໍ່ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ການຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນຍັງຊັກຊ້າ, ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍອາກອນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ຄ່າຂົນສົ່ງຜ່ານແດນຍັງສູງ ແລະ ການແຂ່ງຂັນລາຄາໃນຕະຫຼາດໂລກນັບມື້ນັບເຂັ້ມງວດ ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ຜູ້ຜະລິດສົ່ງອອກ ນັບມື້ນ້ອຍລົງ, ຜູ້ລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ບໍ່ເຂົ້າມາລົງທຶນ, ຜູ້ທີ່ລົງທຶນແລ້ວຈຳນວນ 5 ບໍລິສັດກໍ່ຖອນຕົວອອກໄປ.
III ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຮງງານ
ຄຽງຂ້າງກັບການເຄື່ອນຍ້າຍອອກໄປຂອງໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ເປັນທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ, ບັນດາໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບການເສຍພາສີອາກອນ ແບບມອບເໝົາ ໂດຍແມ່ນຄົນລາວລົງທຶນ, ກໍ່ໄດ້ກໍ່ຮ່າງສ້າງຕົວຂື້ນຈາກ 5 ໂຮງງານໃນທ້າຍປີ 1997 ມາເປັນ 26 ໂຮງງານ ໃນຕົ້ນປີ 2001 , ມີເຄື່ອງຈັກເຖິງ 650 ເຄື່ອງ ແລະ ມີກຳລັງແຮງງານເຖິງ 1,100 ຄົນ. ໂຮງງານທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ ເປັນຜູ້ເຊັນສັນຍາຜະລິດຕໍ່ຊ່ວງ (SUBCONTRACT) ໃຫ້ແກ່ໂຮງງານໃຫຍ່ເພື່ອສົ່ງອອກ.
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ໂຮງງານຕໍ່າແຜນຫຼັກ 10 ກໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດການຜະລິດຂື້ນຈາກ 1.5 ລ້ານແມັດ ມາເປັນ 2.5 ລ້ານແມັດຕໍ່ປີ. ໂຮງງານຕໍ່າແຜ່ນຝ້າຍລາວກໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍການຜະລິດແຜ່ນແພຂື້ນໂດຍໄດ້ັຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການ SIDA. ໂຮງງານປັກແສ່ວກໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຈາກຈຳນວນຫົວປັກ 394 ຫົວໃນປີ 1997 ມາເປັນ 562 ຫົວໃນປີ 2001. ໂຮງງານພິມຜ້າໄດ້ປັບຄຸນນະພາບ, ຂະຫຍາຍການບໍລິການໃຫ້ດີຂື້ນ ມີທັງໝົດ 4ໂຮງງານ. ໂຮງງານຫີບເຈ້ຍ ແລະ ໂຮງງານຖົງຢາງພລາສະຕິກກໍ່ໄດ້ຫັນມາສະໜອງວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ ໃຫ້້ແກ່ອຸດສະຫະກຳເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ເພື່ອສົ່ງອອກຫຼາຍຂື້ນ.
ບັນດາໂຮງງານເຄື່ອງປະກອບເຫຼົ່ານນັ້ນກໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຕົນເອງໄດ້ກ່ຽວກັບການສົ່ງຜະລິດຕະພັນໄປປັກ, ແສ່ວ, ພິມກາໝາຍຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ເກືອບທັງໝົດ ແລະ ຍັງໄດ້ຊ່ວຍສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ສູງຂື້ນຈາກການຄິດໄລ່ສະເລ່ຍ 27% ໃນປີ 1994, ມາເປັນປະມານ 32% ໃນປີ 2001 ຂອງລາຄານອກໂຮງງານ.
ສັງລວມແລ້ວເຫັນວ່າເຖິງຈະມີສະພາບການຫຍຸ້ງຍາກເກີດຂື້ນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດກໍ່ຕາມ. ແຕ່ຍ້ອນການສູ້ຊົນແກ້ໄຂຂອງກຸ່ມ ໂດຍຮ່ວມມືກັບລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດສົ່ງອອກເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຂື້ນຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 15% ຕໍ່ປີ.
IV ຜົນງານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
1). ກຸ່ມໄດ້ປັບປຸງການບໍລິຫານຫ້ອງການເພື່ອສັງລວມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຂອງສະມາຊິກເຊັ່ນ: ບັນຫາໜີ້ສິນ, ການຍາດແຍ່ງກຳມະກອນລະຫວ່າງໂຮງງານຕ່າງໆດ້ວຍກັນ ແລະ ອື່ນໆ.
2). ກຸ່ມໄດ້ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາແກ້ໄຂອາກອນຕ່ຳສຸດ ຈາກ 1% ມາເປັນ 0.5% ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນຄື: ຈ່າຍແຕ່ອາກອນກຳໄລຕາມຜົນຂອງບັນຊີ, ສະເໜີດັດແກ້ອາກອນທຸລະກິດ ສຳລັບຜູ້ຜະລິດ CM (CUT AND MAKE) ໃຫ້ຜູ້ສົ່ງອອກຈາກ 10% ມາເປັນ 5% ໃນປີ 2000 ແລະ ເປັນ 3% ໃນປີ 2001.
3). ກຸ່ມໄດ້ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກກຸ່ມ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕັດຫຍິບເຊັ່ນ: ການໃຫ້ສິດທິພິເສດແກ່ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ແຮງງານເດັກເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄັງສັງຄົມ ແລະ ອື່ນໆ.
4). ກຸ່ມໄດ້ຮ່ວມກັບບໍລິສັດຕ່າງໆ ເຂົ້າຮ່ວມການວາງສະແດງ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
5). ສົມທົບກັບອົງການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດເພື່ອປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜະລິດເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າ, ໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງການຄ້າກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ສຄອ ແຫ່ງຊາດ ແກ້ໄຂບັນດາສິດທິພິເສດທາງການຄ້າ ກັບສະຫະພາບເອີຣົບ, ປະເທດນໍເວ ແລະ ສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ NTR (NORMAL TRADE RELATION ) ຈາກສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ສົມທົບກັບອົງການລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ິນຕອນໃນການນຳເຂົ້າວັດຖຸດິບ, ອຸປະກອນ, ການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະ ໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະຫວ່າງໂຮງງານດ້ວຍກັນເພື່ອສະກັດກັ້ນການລັກລອບຂາຍສິນຄ້າໂດຍບໍ່ເສຍພາສີ-ອາກອນ.
6). ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນຂະແໜງການບໍລິການຕໍ່ຕັດຫຍິບເຊັ່ນ: ໂຮງງານປັກແສ່ວ, ໂຮງງານຫີບເຈ້ຍ, ໂຮງງານຖົງຢາງພລາສະຕິກ ແລະ ໂຮງງານຕ່ຳແຜນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າວັດຖຸດິບ ແລະ ສະກັດກັ້ນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.
7). ກຸ່ມໄດ້ດຶງດູດການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຊັ່ນ: ESCAP, CIZ ແລະ BAF ເພື່ອມາຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ບັນດານາຍຊ່າງ ແລະ ກຳມະກອນລາວ, ການປັບປຸງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ, ການບໍລິຫານໂຮງງານ, ການວາງສະແດງສິນຄ້າ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການປັບປຸງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ.
8). ສ້າງຂະບວນການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ພາຍໃນກຸ່ມເພື່ອຊ່ວຍກັນຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ, ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນເພື່ອສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກໃນລະບົບ FOB (FREE ON BOARD).
9). ກຸ່ມໄດ້ລົງເກັັບກຳສະພາບຕ່າງໆຂອງໂຮງງານ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ທັງຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະໄດ້ຊ່ວຍແກ້ໄຂ ຫຼື ນຳສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
10). ວຽການພົວພັນຕ່າງປະເທດກໍ່ເປັນວຽກໜື່ງທີ່ສຳຄັນ ຊື່ງກຸ່ມໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພົວພັນກັບກຸ່ມເສດຖະກິດ, ກົມເອີຣົບ-ອາເມຣິກາ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຈັດຈ້າງທະນາຍຄວາມຢູ່ກຸງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອຕິດຕາມການຂໍໃຫ້ໄດ້ NTR ກັບສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ໄດ້ພົວພັນກັບກະຊວງການຄ້າ, ສະຖານທູດລາວ ແລະ ທະນາຍຄວາມຢູ່ກຸງ BRUSSELS ເພື່ອຂໍຕໍ່ ASEAN-CUMULATION ແລະ ສິດທິພິເສດນຳສະຫະພາບເອີຣົບ, ໄດ້ພົວພັນກັບກະຊວງການຄ້າ ແລະ ສະຖານທູດລາວຢູ່ປະເທດນໍເວ ເພື່ອຂໍຕໍ່ສິດທິພິເສດນຳປະເທດດັ່ງກ່າວ; ໄດ້ເຂົ້າປະຊຸມລະດັບອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການຄ້າເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຕັດຫຍິບ; ໄດ້ນຳພາ 3 ບໍລິສັດຕັດຫຍິບລາວ ໄປວາງສະແດງສິນຄ້າທີ່ປະເທດສະວີເດັນ ແລະ ໄດ້ຍື່ນຄຳສະເໜີຂໍຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຕັດຫຍິບຕໍ່ອົງການ SIDA.